શબ્દનું સત્ય

હજી યે નરસિંહનાં પ્રભાતિયાં ગુર્જરીકાનનમાં ગુંજે છે : ‘હે જાગને  જાદવા, કૃષ્ણ ગોવાળિયા…’. મીરાંનો મર્મ હૈયાંને હજી યે ઘેલાં કરે ...
Read More

કલાની વિભાવના

કલા અનેકવિધ અંગો સાથે સંકળાયેલી છે. અહીં સૌંદર્ય, રસ, આનંદ, ભાવન, કલાના પ્રકારો ઇત્યાદિની દૃષ્ટિએ ક્લાનાં વિવિધ પાસાં પર એક ...
Read More

કવિ અને કવિતા

કલા માનવસંસ્કૃતિનું ઉચ્ચતમ અંગ છે. જીવનમાં સૌંદર્ય અને આનંદની રમણીયતા લાવનાર તત્ત્વ છે કલા અને સાહિત્યકલા એમાં સર્વોત્તમ છે. ‘શબ્દ ...
Read More

ગોડ ઈઝ ઈન લવ

ભારતીય સંસ્કૃતિની એક મહત્ત્વની લાક્ષણિકતા એટલે સહજનો સ્વીકાર. જીવનમાં સહજની સ્વીકૃતિ દ્વારા વિલસવું આવકાર્ય છે એટલે જ ‘સહજાનંદ’ સંજ્ઞા સાધ્ય ...
Read More

ભાવકલક્ષી સજજતા

કલાપક્ષે જેટલું મહત્ત્વ સર્જનનું છે, તેટલું જ ભાવનનું પણ છે. સર્જન-ભાવન-વિવેચનની પ્રક્રિયા દ્વારા સર્જનનું વર્તુળ સંપૂર્ણ બને છે. સર્જક સર્જના ...
Read More

ભાવનવ્યાપાર

કલા છે ભોજય મીઠી ને ભોક્તા વિણ કલા નહિ, કલાવાન કલા સાથે ભોક્તા વિણ મળે નહિ. કલાપી આ પ્રમાણે કહે ...
Read More

કલાનાં વિવિધ પાસાંનું વિહંગાવલોકન

કલા અનેકવિધ અંગો સાથે સંકળાયેલી છે. અહીં સૌંદર્ય, રસ, આનંદ, ભાવન, , કલાના પ્રકારો ઇત્યાદિની દૃષ્ટિએ ક્લાનાં વિવિધ પાસાં પર ...
Read More

SPECTRUM OF SERENITY

Creativity is endless, limitless, unfathomable, unimaginable…. Supreme creator to worldly creator, a cute curve is added to beauty by centuries ...
Read More

METAMORPHOSIS

A SURREAL EXPERIENCE IN LYRICAL FORMS Curves with vibrant beauty, rhythm with serene strokes, creativity with unlimited dimension, waves with ...
Read More

LAYERS OF INHERITANCE

Surfaces uncover themselves and tell stories of centuries…. It is deep, dark but dazzling world of whispering waves….. Beauties built ...
Read More

KAVYATRAYI

પાર્થિવી અધ્યારુ-શાહ,  પ્રિયા અધ્યારુ-મજીઠિયા અને પ્રતિષ્ઠા પંડયા એ ઉંમરના ત્રીજા દાયકામાં શ્વસતી યુવાન કવયિત્રીઓનો સંયુક્ત કાવ્યસંગ્રહ એટલે ‘કાવ્યત્રયી’. ર૦ જૂન, ...
Read More